Main Menu

Login Form

Jak zmieniły się relacje rodzinne w ostatnich latach

family g570687977 640Nowoczesne ukierunkowanie do kontaktów w rodzinie można spostrzec już od kilku lat. Najważniejsze zmiany odnoszą się do odchodzenia od klasycznego modelu pojmowania rodziny. Mama i tata ze względu na codzienność zobowiązani też są w większej mierze do tego, aby skupić się na rozwoju w pracy. Wiąże się to na równi z atutami, jak i z zagrożeniami.

Gniazdo rodzinne to główne środowisko o charakterze wychowawczym, niezbędne człowiekowi na każdym z etapów życia. Do niedawna dominował model rodziny pełnej. Aktualnie coraz częściej można spotkać środowiska rodzinne, w których dziecko albo dzieci wychowane są przez jedną osobę starszą. Z większą częstotliwością bowiem aniżeli w latach wcześniejszych dochodzi do rozwodów.

Nie można zakwestionować, że rola rodziny jest znacząca dla rozwoju fizycznego, umysłowego, uczuciowego, etycznego oraz socjalizacyjnego u malucha. To rodzice od wczesnych lat wpływają na kształtowanie się osobowości malucha, zaspokajając jego potrzebę miłości, przynależności oraz bezpieczeństwa. Samotne rodzicielstwo, rodziny patchworkowe, wzrastająca liczba rozwodów to czynniki, jakie o wiele częściej są tłem rodzin. Abstrahując zaś od tego, jak sporo zmieniło się w takim zakresie, nadal rodzice muszą skupiać się na tym, aby w wypadku zmian w systemie rodzinnym skierować większą uwagę na dziecko oraz jego potrzeby.

boys gd92fe6c96 640Na fakt, jak w tej chwili funkcjonują rodziny wykazał też nacisk progres innowacyjnych technik. Świat online oraz progres gadżetów mobilnych dają wiele walorów, natomiast związane jest to też z zagrożeniem. W tej chwili świat online stał się dla wielu osób codziennością. Dzieci o wiele wcześniej też zaczynają korzystanie z urządzeń elektronicznych oraz sporo czasu spędzają przed telewizorem. Mają też nieograniczony dostęp do sieci. Dlatego trzeba w większej mierze aniżeli do tej pory skierować wzgląd na to, do jakich tematów dzieci posiadają dostęp. Nadal najważniejsze muszą być tradycyjne metody w rozwijaniu dzieci: relacje społeczne, ruch i zabawa.

Copyright © 2023. clubfrancepologne.pl Rights Reserved.